Certificering

Toekomstgericht en duurzaam ondernemen

Bij BTL staan veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze kwaliteit en het waarborgen van de veiligheid van onze medewerkers.

Naast kwaliteit en veiligheid vinden wij duurzaamheid ook belangrijk. Wij besteden veel aandacht aan milieuvriendelijke maatregelen en het reduceren van onze CO2-uitstoot. Sociaal ondernemen zit in ons DNA en lokaal geven onze vestigingen hier actief invulling aan.

Certificaten BTL Nederland

Certificaten BTL Bomendienst

Elektrisch materieel
Elektrisch materieel

CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder stimuleert BTL om onze CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Inzicht, reductie, transparantie en participatie zijn de principes die een belangrijke rol spelen, zowel in de eigen bedrijfsvoering als in de keten en binnen de sector.

Carbon Footprint

Wij berekenen de CO2-emissie van de totale BTL Groep, op basis van de verschillende soorten uitstoot. Bijvoorbeeld het brandstofverbruik van ons materieel en wagenpark.

CO2-reductiedoelstellingen

Om onze doelstellingen te realiseren, heeft BTL deze samen met de benodigde acties vastgelegd in het CO2-energiemanagementprogramma (EMP).

Beleidsverklaring

BTL heeft de intentie om schade aan het milieu, als gevolg van activiteiten, te voorkomen of te beperken. De directie van BTL erkent daarbij dat het milieubeleid een integraal onderdeel is van het totale ondernemingsbeleid.

Heeft u een vraag over onze certificeringen?

Bianca Senssen
Bianca Senssen

KAM Coördinator, BTL Nederland
T: 0411 60 20 36