Onze experts

Experts in groener leven

Onze mensen zijn gemotiveerd. Enthousiaste en betrokken medewerkers die gedreven zijn om samen iets te realiseren. We willen met groen maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen, zoals klimaatverandering, sociale achterstanden, gezondheidsproblemen, waterbeheersing en biodiversiteit. Onze mensen gaan voor groen, voor huidige en toekomstige generaties.

Experts BTL Advies

Albert Jan kerssen
Albert Jan Kerssen

Projectleider sr.

T: 06 53 22 34 74
E: albertjan.kerssen@btl.nl

“Bouwen aan groen door bouwen met groen doen wij op het hoogste niveau.”
Anneke Rommers
Anneke Rommers

Landschapsarchitect

T: 06 53 67 61 28
E: anneke.rommers@btl.nl

“Groen is goud!”
Anouk van der Palen
Anouk van der Palen

Tuin- en Landschapsontwerper

T: 073 205 11 00
E: anouk.vd.palen@btl.nl

“Groen is meer dan slechts een kleur, groen is een visie op een leefbare wereld!”
Arjan Raaijmakers
Arjan Raaijmakers

Technisch Adviseur

T: 073 205 11 00
E: arjan.raaijmakers@btl.nl

“Iedere dag een beetje meer groen.”
Arjan Schoenmakers
Arjan Schoenmakers

Teamleider Ecologie & Natuurwetgeving

T: 06 12 29 18 22
E: arjan.schoenmakers@btl.nl

Aron Straver
Aron Straver

Tuin- en Landschapsontwerper

T: 073 205 11 00
E: aron.straver@btl.nl

“Vormgever van de vitale en duurzame stad. ”
Ben Groenen
Ben Groenen

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 06 53 83 90 22
E: ben.groenen@btl.nl

“Samen met collega’s en betrokkenen gaan voor een aantrekkelijke groene buitenruimte.”
244 x 244 - Experts - Telefoon
Bram Kleverwal

Projectmedewerker i.o.

T: 073 205 11 00
E: bram.kleverwal@btl.nl

“Beeld zegt meer dan 1000 woorden.”
Cati Smulders
Cati Smulders

Senior Adviseur Ecologie

T: 06 10 62 93 11
E: cati.smulders@btl.nl

“Groenbeheer, ecologie en techniek samen maken mijn werk een feestje!”
David Mulderij
David Mulderij

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 055 312 40 70
E: david.mulderij@btl.nl

Dennis van Heumen
Dennis van Heumen

Projectleider Voorbereiding & Realisatie Sr.

T: 06 53 25 00 15
E: dennis.v.heumen@btl.nl

“Samen met leuke collega’s werken aan uitdagende en gevarieerde projecten!”
Dirk-Jan Heil
Dirk-Jan Heil

Projectleider Organisatie & Beheer

T: 06 22 47 15 26
E: dirkjan.heil@btl.nl

“Mijn passie voor groen vormt de basis voor alle projecten die ik doe!”
Edwin Eding
Edwin Eding

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 06 82 51 93 76
E: edwin.eding@btl.nl

“Samen streven we naar een groene en (be)leefbare openbare ruimte.”
Else-Marie Sonnemans
Else Marie Sonnemans

Tuin- en Landschapsontwerper

T: 073 205 11 00
E: elsemarie.sonnemans@btl.nl

“Beplanting waar is over nagedacht: dat zie je! ”
Erik van der Velden
Erik van der Velden

Tuin- en Landschapsontwerper

T: 06 53 81 72 83
E: erik.vd.velden@btl.nl

“Met persoonlijke aandacht en enthousiasme werk ik aan overtuigende ontwerpen.”
Erwin Bennekom
Erwin van Bennekom

Technisch Adviseur

T: 0348 507 110
E: erwin.v.bennekom@btl.nl

“Door toepassing van groene initiatieven een steentje bijdragen aan een duurzame samenleving.”
Fleur Vos
Fleur Vos

Technisch Adviseur

T: 073 205 11 00
E: fleur.vos@btl.nl

“Meedenkend aan een passende (groene) oplossing!”
Frank Molin
Frank Molin

Technisch Adviseur

T: 06 30 24 39 49
E: frank.molin@btl.nl

“Het gevarieerd werk tussen stedelijk en landschappelijk groen met steeds weer nieuwe uitdagingen.”
Gerry Wijnen 1
Gerry van Wijnen

Secretarieel Administratief Medewerker

T: 073 205 11 00
E: gerry.v.wijnen@btl.nl

“Groen is altijd goed!”
Hans Luiten
Hans Luiten

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 055 312 40 70
E: hans.luiten@btl.nl

“De natuur dichter bij de mensen brengen, en andersom. Dát is mijn ideaal.”
Ingeborg Bax
Ingeborg Bax

Senior Adviseur Ecologie

T: 06 51 31 90 12
E: ingeborg.bax@btl.nl

“Ecologie in de dagelijkse praktijk.”
Jan Paul Valkenburg
Jan-Paul Valkenburg

Projectmedewerker

T: 055 312 40 70
E: jan-paul.valkenburg@btl.nl

Jeffrey Willems
Jeffrey Willems

Ecoloog

T: 055 312 40 70
E: jeffrey.willems@btl.nl

“Meten is weten, zeker in de natuur!”
Jeroen Smits
Jeroen Smits

Adviseur Sport

T: 06 25 09 82 96
E: jeroen.smits@btl.nl

“In sport(advies) wordt met details het verschil gemaakt.”
Jirina Verkuijlen-Quist
Jirina Verkuijlen-Quist

Technisch Adviseur

T: 06 22 47 46 38
E: jirina.verkuijlen-quist@btl.nl

“Kinderspel is mijn uitdaging!”
Jules Bongers
Jules Bongers

Adviseur Beheer & Beleid

T: 06 22 81 87 84
E: jules.bongers@btl.nl

“Het creëren en onderhouden van een groene leefomgeving die aansluit op de wensen van de gebruikers”
244 x 244 - Experts - Telefoon
Julia van der Heijden

Projectmedewerker

T: 0348 507 110
E: julia.vd.heijden@btl.nl

“Het klimaatprobleem is geen probleem voor morgen, maar wel een probleem voor gisteren.”
karin Ekker
Karin Ekker

Secretarieel Administratief Medewerker

T: 073 205 11 00
E: karin.ekker@btl.nl

“Variatie van elke dag maakt werken bij BTL Advies leuk en afwisselend.”
Kim Ophey
Kim Opheij

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 073 205 11 00
E: kim.opheij@btl.nl

“Uw wensen vertalen naar maatwerk voor onderhoud en ontwikkeling van de buitenruimte.”
Kimberly Hofstede
Kimberly Hofstede

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 073 205 11 00
E: kimberly.hofstede@btl.nl

“Iedereen moet kunnen genieten van een mooie, groene omgeving dicht bij huis!”
Lars Tamboer
Lars Tamboer

Vestigingsmanager

T: 06 53 32 75 68
E: lars.tamboer@btl.nl

“Met innovatieve oplossingen geef ik invulling aan de groene uitdagingen van de toekomst.”
Levi Drenth
Levi Drenth

Projectmedewerker

T: 046 436 08 50
E: levi.drenth@btl.nl

“Groene, duurzame sportparken, dat heeft de toekomst!”
Lonneke Bergmans
Lonneke Bergmans

Secretarieel Administratief Medewerker

T: 073 205 11 00
E: lonneke.bergmans@btl.nl

“Samen GARANT voor GROENER leven!”
Maartje Steenkamer
Maartje Steenkamer

Projectmedewerker

T: 046 436 08 50
E: maartje.steenkamer@btl.nl

“groen geeft ons energie en is belangrijk voor ons allen.”
Maik Gijsen
Maik Gijsen

Technisch Adviseur

T: 046 436 08 50
E: maik.gijsen@btl.nl

“Groener denken, groener doen, groener leven.”
244 x 244 - Experts - Telefoon
Marjolein Boxhoorn

Projectmedewerker

T: 0348 507 110
E: marjolein.boxhoorn@btl.nl

“Het op slimme wijze toepassen van groen en blauw waar mens en dier op een duurzame manier van profiteert!”
Marjolein Roffel
Marjolein Roffel

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 073 205 11 00
E: marjolein.roffel@btl.nl

“Samen richting groener (be)leven!”
Mark Peijnenburg
Mark Peijnenburg

Technisch Adviseur

T: 073 205 11 00
E: mark.peijenburg@btl.nl

“De vraag technisch haalbaar en groen beantwoorden!”
Mark van Oorschot
Mark van Oorschot

Adviseur Ecologie

T: 073 205 11 00
E: mark.v.oorschot@btl.nl

“De natuur biedt inspiratie voor innovatie.”
Marlies Rijken
Marlies Rijken

Landschapsarchitect

T: 073 205 11 00
E: marlies.rijken@btl.nl

“Ontwikkel plannen waarbij de mens en natuur elkaar tegenkomen voor jong en oud.”
244 x 244 - Experts - Telefoon
Martijn Jansma

Projectmedewerker

T: 073 205 11 00
E: martijn.jansma@btl.nl

“Samen zicht en inzicht krijgen in het groen om ons heen.”
Matthias Koster
Matthias Koster

Adviseur Ecologie

T: 073 205 11 00
E: matthias.koster@btl.nl

“Draagvlak voor natuur is de basis voor natuurbescherming.”
Meta van Lokven
Meta van Lokven

Officemanager

T: 073 205 11 00
E: meta.v.lokven@btl.nl

“Ieder grassprietje is nodig om het veld groen te kleuren”
Michiel Strik
Michiel Strik

Technisch Adviseur

T: 073 205 11 00
E: michiel.strik@btl.nl

“Samen op zoek naar een groenere toekomst.”
Mieke Latijnhouwers
Mieke Latijnhouwers

Projectleider Tuin- & Landschapsarchitectuur

T: 06 22 16 69 73
E: mieke.latijnhouwers@btl.nl

“Wij geven vorm aan een groener leven, ontwerp waar het leven centraal staat!”
Milena Koumans
Milena Koumans

Secretarieel Administratief Medewerker

T: 046 436 08 50
E: milena.koumans@btl.nl

“Groen participeert – Groen ambieert – Groen innoveert.”
Miriam Spermon
Miriam Spermon

Technisch Adviseur

T: 055 312 4070
E: miriam.spermon@btl.nl

“Verrassen, passend groen.”
Monique Kuijstermans
Monique Kuijstermans

Tuin- en Landschapsontwerper

T: 073 205 11 00
E: monique.kuijstermans@btl.nl

“Een schets brengt het ontwerp tot leven.”
Nasim Duives
Nasim Duives

Adviseur Groenbeleid

T: 073 205 11 00
E: nasim.duives@btl.nl

“Altijd op zoek naar het beste voor mens, dier en plant.”
Nicky Hulsbosch
Nicky Hulsbosch

Landschapsecoloog

T: 06 12 11 76 24
E: nicky.hulsbosch@btl.nl

“In ruimtelijke plannen zoek ik naar de balans tussen mens en natuur!”
Pauline Maas
Pauline Maas

Specialist Natuurwetgeving

T: 073 205 11 00
E: pauline.maas@btl.nl

“Ecologisch advies op basis van praktisch inzicht en haalbaarheid binnen de grenzen van de natuurwetgeving.”
Peter van Oosten
Peter van Oosten

Tuin- en Landschapsontwerper

T: 073 205 11 00
E: peter.v.oosten@btl.nl

“Het bos van de toekomst zit in een vandaag geplant zaadje.”
Ralph van de Pol
Ralph van de Pol

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 046 436 08 50
E: ralph.vd.pol@btl.nl

“Wonen / werken in een groene omgeving werkt heilzaam!”
Ron Brummelhuis
Ron Brummelhuis

Technisch Adviseur

T: 06 53 32 75 60
E: ron.brummelhuis@btl.nl

“Het subtiele is de sleutel tot succes.”
Ron van der Heijden
Ron van der Heijden

Technisch Adviseur

T: 073 205 11 00
E: ron.vd.heijden@btl.nl

“Ieder project vraagt een passende oplossing op maat. Groen vormt voor mij de rode draad”
Rozemarijn Weges-Pera
Rozemarijn Weges-Pera

Ontwerper Spelen

T: 055 312 40 70
E: Rozemarijn.Weges-Pera@btl.nl

“Echte avonturen kun je niet downloaden. Laat alle kinderen buiten spelen. ”
Saskia Wielenga
Saskia Wielenga

Adviseur Natuur en Landschap

T: 06 10 59 03 79
E: saskia.wielenga@btl.nl

“Proceskennis is essentieel voor het versterken van natuur in projecten.”
Shirali Vaidya
Shirali Vaidya

Tuin- en Landschapsontwerper

T: 073 205 11 00
E: shirali.vaidya@btl.nl

Stefan de Klepper
Stefan de Klepper

Landschapsecoloog

T: 06 10 35 90 83
E: stefan.d.klepper@btl.nl

“Wat is een huisje, zonder boompje en beestje?”
Stijn Schouwenaars
Stijn Schouwenaars

Technisch Adviseur

T: 06 13 26 01 60
E: stijn.schouwenaars@btl.nl

“Samen werken aan ruimtelijke optimalisaties.”
Tim Boesten
Tim Boesten

Projectmedewerker

T: 046 436 08 50
E: tim.boesten@btl.nl

“Groen leeft en inspireert voor een duurzame en gezonde toekomst!”
Tom Zeegers
Tom Zeegers

Senior Adviseur Ecologie

T: 06 10 85 87 51
E: tom.zeegers@btl.nl

“Een bijdrage leveren aan een mooi Nederland met een advies in het groen.”
Vincent Paulissen
Vincent Paulissen

Projectmedewerker

T: 046 437 95 96
E: vincent.paulissen@btl.nl

“De beste ideeën ontstaan niet, deze komen buiten binnen.”
Wendy Hopmans
Wendy Hopmans

Adviseur Beheer & Beleid

T: 06 10 05 89 88
E: wendy.hopmans@btl.nl

“Het is voor mij een uitdaging om de balans te zoeken tussen overheidsambities en burgerbelangen.”
Afbeelding Wilco - website
Wilco van Heerewaarden

Vestigingsmanager

T: 06 23 51 93 37
E: wilco.v.heerewaarden@btl.nl

“Mijn missie is zowel klanten als collega’s inspireren: GROEN laat jou en je project groeien!”
Wouter van Vijfeijken
Wouter van Vijfeijken

Landschapsecoloog

T: 046 43 60 850
E: wouter.v.vijfeijken@btl.nl

Zef Hermans
Zef Hermans

Adviseur Ecologie

T: 073 205 11 00
E: zef.hermans@btl.nl

Experts BTL Bomendienst

Arnold Lieferink
Arnold Lieferink

Medewerker Werkplaats sr.

T: 055 599 94 44
E: arnold.lieferink@btl.nl

Arnold Meulenbelt (180619BTL-3168A)
Arnold Meulenbelt

Hoofd Boomtechnisch Advies

T: 06 12 51 33 10
E: arnold.meulenbelt@btl.nl

“De waarde van groen begint bij de groeiplaats!”
Arthur_190726BTL-0626A
Arthur 't Hart

Boomtechnisch Adviseur

T: 055 599 94 44
E: arthur.hart@btl.nl

“Samen met u streven naar een toekomstbestendig bomenbestand waar iedereen de vruchten van plukt. ”
Bart van Tilburg_180619BTL-3221A
Bart van Tilburg

Boomtechnisch Adviseur | ETT

T: 055 599 94 44
E: bart.v.tilburg@btl.nl

“Voor bijna elke situatie geldt; dat de praktische oplossing vaak de beste is!”
Bjorn Olthof_180619BTL-3178A
Bjorn Olthof

Boomtechnisch Adviseur | ETT | NVTB-taxateur

T: 055 599 94 44
E: bjorn.olthof@btl.nl

“Elk advies is maatwerk, daar ligt de kracht van samenwerken met de opdrachtgever.”
Dennis van Herpen
Dennis van Herpen

Voorman A Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: dennis.v.herpen@btl.nl

244 x 244 - Experts - Telefoon
Djazzy van der Pijl

Boomtechnisch Adviseur

T: 055 599 94 44
E: djazzy.vd.pijl@btl.nl

Dorien Nooitgedagt
Dorien Nooitgedagt

Boomtechnisch Adviseur

T: 055 599 94 44
E: dorien.nooitgedagt@btl.nl

“Bij BTL Bomendienst ben ik iedere dag met mijn passie bezig. Werken met bomen is innoverend en motiverend!”
Ellen_Zwartkruis_180619BTL-3333A
Ellen Zwartkruis

Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: ellen.zwartkruis@btl.nl

Erik Ganzeboom
Erik Ganzeboom

Werkvoorbereider

T: 055 599 94 44
E: erik.ganzeboom@btl.nl

Guido Mulder
Guido Mulder

Leerling Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: guido.mulder@btl.nl

Harmen_190726BTL-0576A
Harmen van der Meulen

Boomtechnisch Adviseur | ETT

T: 06 82 14 11 76
E: harmen.vd.meulen@btl.nl

“Stel jezelf de vraag waarom iets gebeurt, in de analyse van een vraag ligt vaak de basis voor het antwoord.”
Jan Koelstra
Jan Koelstra

Hoofd Uitvoering

T: 06 30 41 22 94
E: jan.koelstra@btl.nl

“De waarde van een boom is als een huis. Je kunt een villa slopen en een tuinhuis terugzetten, beide een huis, maar niet van dezelfde waarde.”
244 x 244 - Experts - Telefoon
Jan Willem Klaassen

Boomtechnisch Adviseur

T: 055 599 94 44
E: janwillem.klaassen@btl.nl

Joost valkenburg
Joost Valkenburg

Projectleider

T: 055 599 94 44
E: joost.valkenburg@btl.nl

Jort Bosman
Jort Bosman

Boomtechnisch Adviseur

T: 055 599 94 44
E: jort.bosman@btl.nl

korne de boer_180619BTL-3194A
Korne de Boer

Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: korne.d.boer@btl.nl

Lars_190726BTL-0584B
Lars Keizerwaard

Boomtechnisch Adviseur

T: 06 13 97 22 65
E: lars.keizerwaard@btl.nl

Laurens Kamphorst
Laurens Kamphorst

Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: laurens.kamphorst@btl.nl

Lennart Hartman
Lenneart Hartman

Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: lennaert.hartman@btl.nl

Maarten Lonenborg
Maarten Lunenborg

Voorman A Boomverzorging

T: 055 599 94 44
E: maarten.lunenborg@btl.nl

Marc Lansink
Marc Lansink

Vestigingsmanager

T: 06 20 96 10 80
E: marc.lansink@btl.nl

“Actief zijn over de volle breedte van het vakgebied, van beleid tot verplanten, draagt bij aan een groenere, boomrijke omgeving.”
Marc Spijkerman
Marc Spijkerman

Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: marc.spijkerman@btl.nl

244 x 244 - Experts - Telefoon
Monique Boerboom

Secretarieel Administratief Medewerker

T: 055 599 94 44
E: monique.boerboom@btl.nl

Ren Lagerweij
Ren Lagerweij

Projectleider ETT

T: 055 599 94 44
E: ren.lagerweij@btl.nl

Rob van Dreumel
Rob van Dreumel

Projectleider

T: 055 599 94 44
E: rob.v.dreumel@btl.nl

Robert Prins_180619BTL-3214A
Robert Prins

Boomtechnisch Adviseur

T: 06 10 01 27 25
E: robert.prins@btl.nl

Ron Schraven
Ron Schraven

Hoofd Boomziekten & Aantastingen

T: 06 20 96 31 62
E: ron.schraven@btl.nl

“Kennis verbinden met de praktijk is waar wij de meerwaarde vinden en toepassen.”
S_A_180619BTL-3246A
Simone Arends

Boomtechnisch Adviseur

T: 055 599 94 44
E: simone.arends@btl.nl

“Inventariseren en BVC kan pas echt goed gebeuren als er goed is nagedacht over het 'hoe en waarom'!”
Stefan Doesburg
Stefan Doesburg

Leerling Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: stefan.doesburg@btl.nl

Stijn Lanters
Stijn Lanters

Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: stijn.lanters@btl.nl

244 x 244 - Experts - Telefoon
Tom Putman

Boomtechnisch Adviseur

T: 055 599 94 44
E: tom.putman@btl.nl

Tom Verstraten
Tom Verstraten

Boomtechnisch Adviseur

T: 055 599 94 44
E: tom.verstraten@btl.nl

Wesley Huibertse
Wesley Huibertse

Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: wesley.huibertse@btl.nl

Zwanet Bosch_180619BTL-3208A
Zwanet Bosch

Boomtechnisch Adviseur

T: 055 599 94 44
E: zwanet.bosch@btl.nl

“Als beheerder kun je over het grote geheel heel kijken en voorstellen hoe het over 16 jaar eruit moet zien.”

Experts BTL Realisatie

André Hingstman
André Hingstman

Vestigingsmanager

T: 06 10 07 72 95
E: andre.hingstman@btl.nl

Casper Hubers
Casper Hubers

Vestigingsmanager

T: 06 10 81 26 87
E: casper.hubers@btl.nl

Frank ten Dam
Frank ten Dam

Vestigingsmanager

T: 06 53 84 94 95
E: frank.t.dam@btl.nl

Frans van Zon
Frans van Zon

Senior Adviseur Bedrijfsleiding

T: 06 22 56 90 38
E: frans.v.zon@btl.nl

Hendrik Jans
Hendrik Jans

Vestigingsmanager

T: 06 51 61 19 75
E: hendrik.jans@btl.nl

Joost_BTL Venray portretten-11
Joost Kreijn

Vestigingsmanager

T: 06 20 00 67 10
E: joost.kreijn@btl.nl

Jos Spooren
Jos Spooren

Vestigingsmanager

T: 06 53 29 72 46
E: jos.spooren@btl.nl

Maykel Marcelis_190704BTL-9521DUM 15x15
Maykel Marcelis

Junior Productmanager Dak- en Gevelbegroening

T: 06 82 33 18 24
E: maykel.marcelis@btl.nl

Nena Bakker_15x15-8650JUM
Nena Bakker

Productmanager Spelen

T: 06 23 56 93 32
E: nena.bakker@btl.nl

Pim Lage Venterink
Pim Lage Venterink

Productmanager Spelen

T: 06 10 01 27 27
E: pim.lageventerink@btl.nl

Roeland Pullen Tijdelijk
ing. Roeland Pullen

Productmanager Dak- en gevelbegroening

T: 06 51 42 42 13
E: roeland.pullen@btl.nl

Roland van Braak
Roland van Braak

Vestigingsmanager

T: 06 22 42 16 21
E: roland.v.braak@btl.nl

Ruud van de Pas
Ruud van de Pas

Vestigingsmanager

T: 06 20 36 97 04
E: ruud.vd.pas@btl.nl

Tim Krijn
Tim Krijn

Vestigingsmanager

T: 06 22 40 46 23
E: tim.krijn@btl.nl

Tjalco de Jong
Tjalco de Jong

Vestigingsmanager

T: 06 53 73 02 74
E: tjalco.d.jong@btl.nl

BTL maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies en het gebruik van persoonsgegevens door BTL vind je hier.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan ook deze instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen