Nieuws
Teun van Buul
Teun van Buul

Ontwerper Spelen, BTL Advies
T: 06 30 14 54 11

30 april 2018

“Spelen kan ik overal, toch?”

Onze visie in het artikel ‘Spelen doe ik overal’ heeft het afgelopen jaar tot interessante gesprekken geleid. Gemeenten onderschrijven de noodzaak om anders (in zijn totaliteit) te gaan kijken naar de buitenruimte en de claims die erop rusten. Hieruit blijkt dat andere gebruiksvormen, disciplines en doelgroepen als bewegen, sporten en ouderen van groot belang zijn voor de ontwikkeling van kinderen en onze samenleving. In 2021 wordt de nieuwe omgevingswet van kracht. Hierbij wordt vooral ingegaan op verschillende belangen in een gebied. Onderlinge afstemming en samenwerking staan hierin centraal.

Anders kijken, anders organiseren door gemeenten

Het huidige speelbeleid, met speelplekken voor specifieke leeftijdscategorieën is louter een vastgestelde, rekenkundige claim op de ruimte. Het is geen maatwerk passend bij de ontwikkelingsgroei en behoeften van kinderen. De roep naar een buitenruimte met daarin een belangrijke plek voor spel en bewegen neemt toe. Maar dit moeten we in het ruimtelijk beleid meenemen.

Om tot een succesvol speelbeleid te komen zijn er een aantal factoren van belang:

Anders kijken naar de openbare ruimte

Bij het opstellen van beleid, het ontwerpen, realiseren, beheren en renoveren van de buitenruimte wordt de input geleverd door volwassenen. Hierbij is volledig voorbijgegaan aan de omgeving en de wensen of behoeften van kinderen. We moeten meer gaan kijken door de ogen van het kind: Waar spelen ze? Waar hebben ze behoefte aan? en Wat werkt goed en wat helemaal niet? Met deze kennis ontstaat de mogelijkheid om een samenhangende openbare ruimte te creëren.

Koppelen beleidsstukken en samenwerking disciplines

Daarnaast is het koppelen van verschillende beleidsstukken of onderdelen ervan essentieel. Er kan gekeken worden naar sport en bewegen, jeugdhulp en welzijn voor jong en oud. Maar nog belangrijker is het zien van mogelijkheden vanuit verschillende disciplines. Spelen en verkeer hebben logischerwijs alles met elkaar te maken; verkeersveiligheid is van groot belang waar gespeeld wordt. Maar moeten we verkeer in alle gevallen leidend laten zijn of kan spelen zorgen voor een andere verkeerskundige structuur?

Als dit breed wordt gedragen kan er worden voldaan aan alle claims die op de openbare ruimte liggen. En ontstaan er kansen voor een integrale, kindvriendelijke buitenspeelruimte. Ga met ons in gesprek over hoe wij de samenwerking en afstemming over de buitenruimte, specifiek vanuit het specialisme spelen, zien!

Teun van Buul
Teun van Buul

Ontwerper Spelen, BTL Advies

T: 06 30 14 54 11
E: teun.v.buul@btl.nl

“Natuurlijk…… groener spelen!”

Laatste nieuws

Meer nieuws