BTL

Groener leven

BTL Realisatie
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

ZZG Zorggroep, Groen herstellingsoord

ZZG Zorggroep, Groen herstellingsoord

ZZG Zorggroep heeft initiatief genomen om vanuit de missie te werken aan nieuwe concepten, gericht op een integraal aanbod van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. Hiertoe is het Masterplan Dekkerswald opgesteld. Het terrein van Dekkerswald wordt getransformeerd naar een park met een gebied voor "rust, revalidatie en wellness". Omdat de helende werking van groen al sinds mensenheugenis bekend is, draait het Masterplan om een goede samenhang van en evenwicht tussen bebouwing, landschap en infrastructuur. Park dekkerswald krijgt weer de allure die het eens bezat en biedt een intimiteit die prettig is om in te verblijven, wonen, werken en recreëren. Infrascoop verzorgt de volledige terreininrichting en heeft BTL Realisatie gevraagd voor de aanleg en het onderhoud van het groen. De opdracht loopt van 2013 tot en met 2017.

Samen

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Daarom bepalen Infrascoop, BTL en ZZG Zorggroep ieder jaar welke werkzaamheden worden opgepakt. Onze werkzaamheden bestaan uit onderhoud van het totale groenareaal (o.a. gazons, beplanting, plantvakken en jonge bomen). De medewerker groen van ZZG, wordt onder regie van de BTL ingezet.  Deze medewerker geeft aanwijzingen aan overig ingezette medewerkers, waaronder twee SW-medewerkers. 

 

Meerwaarde door advisering

BTL denkt vanuit haar expertise graag mee met de klant, hieronder een aantal concrete voorbeelden in dit project.

* Omdat toekomstgerichte oplossingen hoog in het vaandel staan bij de ZZG Zorggroep hebben wij voorgesteld om meerdere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Dekkerswald is, vanwege de beschermde en besloten omgeving, een ideale locatie hiervoor. BTL Realisatie begeleidt daarom nog twee SW-medewerkers vanuit WerkBedrijf Nijmegen.

* Er is regelmatig overleg (en rapportage) over voortgang en continuïteit in uitvoering. In dit overleg vindt een uitwisseling plaats tussen expertise van BTL en wensen van de opdrachtgever. Hierdoor werken we samen aan een optimale bedrijfsvoering en resultaat.

* Voor het gazononderhoud was een snelwerkende landbouwmeststof voorgeschreven. Na akkoord van de zorggroep hebben wij op basis van een grondmonster een aangepast bemestingsstoffenadvies gegeven. Voordeel van de langdurige structuurverbeteraar die nu wordt toegepast is dat de voedingsstoffen minder wegspoelen naar het grondwater.

* Op het terrein stond bij aanvang van de opdracht veel bosplantsoen dat slecht groeide. Door de onderhoudsfrequentie aan te passen treedt er geen uitdroging meer op in de vakken en ontwikkelt het groen zich beter.

* Op het terrein staan diverse vaste planten. Echter, de bloeiperiode was beperkt en de konijnen op het terrein beschadigden de planten. Op dit moment ligt er een advies om 'konijnbestendige' vaste planten met een langere bloeiperiode toe te passen.

 
Pieter-Jan Raijmakers.JPG

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Pieter-Jan Raijmakers
Projectleider, BTL Realisatie

E: pieterjan.raijmakers­@btl.nl
T: 0478 55 75 55 / 06 12 51 64 70

 
 
  • Periode: 2013 - 2017
  • Locatie: Groesbeek