BTL

Groener leven

BTL Realisatie
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Bewonerstevredenheid

De laatste jaren wordt participatie in het beheer van de buitenruimte steeds vaker genoemd als oplossing voor sociale en fysieke problemen in de wijk en voor knelpunten in het beheerbudget.

R_Bewonersparticipatie_Columnimageset_695x261.jpg
 

Participatie vergroot betrokkenheid

Bestuurders betrekken graag hun kiezers bij het wijkbeheer, woningcorporaties bieden hun huurders inspraak en welzijnswerkers zien in de buitenruimte concrete projectkansen.

En het werkt: in concrete voorbeeldprojecten blijkt dat de buitenruimte bindt. Samen met je buren plannen maken, groen of speelplekken mee aanleggen en het beheer uitvoeren is leuk en geeft meerwaarde. Wijken en buurten worden opgeknapt en de sociale samenhang verstevigd.

BTL hanteert een praktisch proces om participatie in buurtbeheer en groen succesvol te organiseren. In dit proces wordt de terreinbeheerder stap voor stap begeleid in het implementeren van participatie. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 
  • Bestuurlijk en strategisch worden realistische doelen voor de participatie vastgesteld.
  • Randvoorwaarden en kaders worden vastgesteld voor o.a. beleid, beheer en budget.
  • De meest geschikte werkvorm wordt gekozen (bijv. inspraakavond, speeltuinvereniging of ouderenbond).
  • Het project-/participactietraject wordt operationeel gestart en continu geĆ«valueerd.