BTL

Groener leven

BTL Realisatie
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Bermbeheer

Bermen en watergangen langs wegen vervullen een aantal belangrijke functies. Een waterafvoerfunctie, verkeersfunctie, maar ook als schuilplaats en verbindingszone voor dieren, en groeiplaats voor gevarieerde flora. Passend bermbeheer laat ecologie in haar waarde.

R_Bermbeheer_Columnimageset_695x175.jpg
 

Methoden voor bermbeheer

BTL onderscheidt drie methoden voor bermbeheer:

 
  • ecologisch beheer;
  • maai-zuigcombinaties;
  • klepelmaaien
 

Ecologisch beheer

Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden staan bij deze methode centraal. Daartoe wordt, al meer dan 25 jaar, met name langs rijkswegen, verschralings-beleid toegepast. Een groenbeheerplan en inventarisaties vormen de leidraad voor gefaseerd bermbeheer.

 

Maai-zuigcombinaties

Bij maai-zuigcombinaties houden we vast aan het verschralingsbeleid van ecologisch bermbeheer. Wel wordt het maaisel direct opgezogen. Maaien en ruimen in één werkgang dus. Dit leidt tot kostenbesparing.

Vooral steeds smaller wordende bermen en het maaien van meterstroken in de eerste maaironde zijn bij uitstek geschikt voor deze methode. Het maaisel wordt goed samengeperst in de opvangwagen, waardoor grote afstanden afgelegd kunnen worden.

 

Klepelmaaien

Deze methode kenmerkt zich door verkleining van het maaisel. Het maaisel wordt tussen de achterblijvende stoppel weer in de berm verspreid. De klepelas draait met de rijrichting mee, wat de kans op schade aanzienlijk verkleind en zorgt voor goede verspreiding van het maaisel.

Maaien en verwerken is één werkgang. Maaisel wordt niet geruimd en afgevoerd. Met deze methode bespaart u kosten en verrijkt u tegelijkertijd de berm.

Neem voor meer informatie contact op met een vestiging in uw omgeving.