BTL

Groener leven

BTL Realisatie
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Inspectie

Kinderen gaan op in hun fantasie en zien geen gevaar. Een spannende én veilige speelomgeving vraagt  daarom om een duurzame en deskundige aanpak.

R_Traditioneel Spelen_Columnimageset_695x175.jpg
 

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS)

In de WAS, is regelgeving rond veiligheid en technische keuringen opgenomen om een veilige speelomgeving te waarborgen. Naast de zorgvuldige toepassing van deze regelgeving, geldende NEN-normen en de BRL 9921 kijkt BTL verder.

Onze medewerkers bewaken ook de veiligheid als het gaat om de omgeving bij water en verkeer. Een goed zicht op de locatie is van belang, maar ook de routing en sturing op de locaties en de verbindingsroutes onderling. Door de speelomgeving zodanig in te richten dat leid(st)ers kunnen meedoen/-kijken zorgt BTL voor een verhoging van de veiligheid.

 

Controles

Tot slot is de duurzaamheid van de speelomgeving van groot belang. Voor duurzaam beheer zijn we periodiek in de buurt voor inspecties. We controleren de stabiliteit, sterkte, verbindingen en de gehele staat waarin elk speeltoestel verkeert.

Alle speelplaatsen en speeltoestellen zijn afzonderlijk vastgelegd in een logboek. Dit wordt na een inspectieronde steeds geactualiseerd met nieuwe gegevens en een actielijst met foto’s.  Daardoor kunnen we op ieder gewenst moment de actuele staat van het toestel bekijken. Door regelmatige inspectie en tijdig herstel voorkomen we onveilige situaties en weten we altijd precies wat er speelt.

 BTL beschikt over een, door de Stichting Veilig Spelen, gecertificeerde SVS Inspecteur Spelen-2ster.

 
Pim Lage Venterink 2016.JPG

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Pim Lage Venterink
Accountmanager Spelen, BTL Realisatie

E: pim.lageventerink­@btl.nl
T: 06 10 01 27 27