BTL

Groener leven

BTL Bomendienst
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Roloff in een nieuwe jas

Het vertakkingspatroon van een boom ontwikkelt zich per boomsoort volgens een bepaalde architectuur. Dit zorgt ervoor dat kenners een boomsoort vaak al van grote afstand herkennen. Wanneer de vitaliteit van een boom terugloopt, verandert ook dit vertakkingspatroon. Prof. Dr. Andreas Roloff heeft in 1989 een schema met afbeeldingen gepresenteerd, dat een handvat geeft aan mensen die de vitaliteit van bomen willen opnemen en monitoren. In maart van dit jaar heeft Prof. Dr. Adreas Roloff op de Dresdner StadtBaumtage 2017 een herziende en verfijndere kijk gepresenteerd.

Stadsbomen

De uitbreiding van de Roloff-systematiek begint bij het ouder worden van stadsbomen. Er zijn een aantal leeftijdsfases toegevoegd.

 
B17_Nieuws_Roloff_Columnimageset_695x261.JPG
 

Daarnaast wordt er in de herziene versie een onderscheid gemaakt tussen kortlevende bomen (80 tot 100 jaar), middellang levende bomen (150 tot 300 jaar) en langlevende bomen (300 + jaar). Bekijk hier de afbeelding. Tenslotte geeft Roloff ook handvatten voor bomen die zijn gekandelaberd. Bekijk hier de afbeelding.

 

Vitaliteit

Voor het bepalen van de vitaliteit van bomen wordt sinds 1989 gebruikgemaakt van de systematiek van Roloff. Aan de hand van deze systematiek bepalen adviseurs en controleurs onder andere de toekomstverwachting van bomen. Echter, dit blijkt in veel gevallen niet representatief te zijn voor iedere boom en er zijn grote verschillen tussen boomsoorten onderling. Tevens is de leeftijd van de betreffende boom ook bepalend voor de toekomstverwachting.

Roloff heeft dit jaar dus ook zijn systematiek op dit gebied aangepast. Roloff heeft de meest gangbare soorten ingedeeld in drie klassen: kortlevend, middeloud en langlevend. Een boom wordt gewaardeerd met een vitaliteitstrede (VS, zie afbeelding) van 0 tot 3, waarbij 0 gezond is en 3 afstervend. Op basis van de boomsoort en de leeftijd kan aan de hand van deze tabel een inschatting worden gemaakt of de betreffende boom een risico vormt of niet.

BTL Bomendienst heeft inmiddels in overleg met Prof. Roloff de werkwijze (Roloff 1989) aangepast om een betere toekomstverwachting te kunnen bepalen. Heeft u interesse of vragen neem dan contact op met Arnold Meulenbelt.

 
Arnold Meulenbelt.JPG

Heeft u vragen? Neem dan contact op met

Arnold Meulenbelt
Hoofd Boomtechnisch Advies, BTL Bomendienst

E: arnold.meulenbelt­@btl.nl
T: 055 599 94 44 / 06 12 51 33 10