BTL

Groener leven

BTL Bomendienst
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Passend beheer tijdens wisselvallige zomer

Het KNMI benoemde de zomer van 2016 als "gemiddeld warmer geweest dan normaal”. Inmiddels mogen we ervan uitgaan dat ook de zomer van 2017 een goede kans maakt warmer dan normaal te zijn. Naast een hogere gemiddelde temperatuur, treden er ook meer en hevigere regenbuien en windvlagen op. Een trend die zich lijkt door te zetten. Heeft deze wisselvalligheid gevolgen gehad voor ons boombestand en dient het beheer hierop aangepast te worden?

B17_Nieuws_Zomerbeheer_Columnimageset_695x261.JPG
 

Beheer

Het lokale en extreme karakter van sommige buien en windvlagen zorgt voor veel overlast en leidt tot grote schade. Door de droogte moet frequenter water worden gegeven dan voorgaande jaren: normaal worden in de periode april tot eind september zes tot acht watergiften gegeven, dit jaar zal dat aantal fors omhoog gaan. Nazorg op basis van een afgesproken aantal watergiften leidt dus onherroepelijk tot onnodige verdroging en sterfte.

 

Boomziekten & -aantastingen

De warme periode heeft een ook een directe invloed op luizenpopulaties. In verband met de groeiende omvang, worden op dit moment extra natuurlijke vijanden uitgezet. Iepenspintkevers zijn afhankelijk van de temperatuur als het gaat om het moment dat ze actief worden. Dit jaar was daarom al vroeg activiteit waarneembaar. Of dit leidt tot meer uitval van iepen is afhankelijk van het beheer dat de boomeigenaar voert. Wat in combinatie met de droogte zeker de verwachting is, is dat aantastingen door de eikenspintkever vaker gaan voorkomen. Met name recent aangeplante of verplante eigen vormen een risico.

 

Hogere kosten

De weersituatie heeft dus invloed op boombeheer. Het is daarom belangrijk om nazorg op het weer af te stemmen, wat gevolgen heeft voor kosten en planning. Dit onderstreept het belang van een efficiënte toepassing van hulpmiddelen en signalering.

Dat de weersituatie ook gevolgen heeft voor ziekten en aantastingen wordt duidelijk geïllustreerd door de eikenspintkever. Wordt er met de nazorg niet adequaat op droge perioden gereageerd, dan wordt het risico op aantasting door eikenspintkever ook groter. Een late warme periode kan ook leiden tot late overlast door luizen, wat extra maatregelen vraagt en dus ook financieel zijn stempel drukt. En een verhoogde activiteit van spintkevers tot laat in het seizoen, kan ook tot langere verspreiding van iepziekte leiden.

 

Toekomst

Klimaatverandering wordt voorspeld. Maar het is onzeker wat er dan gaat veranderen. Wat echter wel zeker is, is dat er onzekerheid is over wat de toekomst zal brengen. Wisselvalligheid en extremen lijken een grotere rol te gaan spelen. De beste manier om met deze onzekerheid om te gaan, is door buffers te creëren en zaken beter in de gaten te houden door monitoring. Wilt u op dit moment al adequaat reageren? Het gebruik van Treegators is een eenvoudige manier om snel op droogteperioden in te spelen. 

 
B15_Ron Schraven.jpg

Heeft u vragen over beheer in relatie tot klimaat en de inzet van middelen als monitoring of Treegator? Neem dan contact op met

Ron Schraven
Hoofd Boomziekten en Aantastingen | ETT | BCMA, BTL Bomendienst

E: ron.schraven­@btl.nl
T: 055 599 94 44 / 06 20 96 31 62