BTL

Groener leven

BTL Bomendienst
 • BTL Algemeen
 • BTL Advies
 • BTL Bomendienst
 • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Inzicht in ontwikkeling essentaksterfte

BTL Bomendienst onderzoekt, verspreid over Nederland, de gevolgen van essentaksterfte. De resultaten uit quickscans en monitoring van de afgelopen 3 jaar geven interessante inzichten en vertellen ons dat essentaksterfte zich goed laat monitoren en beoordelen. De monitoring van essentaksterfte dient echter wel goed te worden opgezet. Ervaring leert dat beoordelingen als ‘goed’, ‘redelijk, ‘matig’, ‘zwaar’ of ‘licht’ geen bruikbare informatie verstrekken over essentaksterfte. Wat bij essentaksterfte belangrijk is, zijn de kenmerken die iets zeggen over de voortschrijding in de boom. Dat geeft waardevolle informatie en maakt het mogelijk een prognose te maken en keuzes voor het beheer.

B14_Nieuws_ETS_Columnimageset_695x261.jpg
 

Verrassende inzichten

Aantastingen van essentaksterfte zijn door geheel Nederland aangetroffen. De meeste Europese landen hebben er ondertussen in meer of mindere mate mee te maken. Duidelijk is wel dat het ook in Nederland een grote invloed zal hebben op ons bos- en stadsbeeld. De verwachting is dat vooral het bosbeeld van gewone es voor 90%-99% zal worden aangetast. Voor het stadsbeeld is het nog maar afwachten hoe essentaksterfte zich gaat ontwikkelen. Monitoring is hier het sleutelwoord. We zien duidelijke verschillen tussen de verschillende soorten en cultivars. Fraxinus excelsior ‘Westhoff’s Glorie’ wordt wel degelijk aangetast maar lijkt snel te herstellen. In Fraxinus ornus en Fraxinus americana worden ook aantastingen aangetroffen. De Fraxinus excelsior ‘Pendula’ heeft het absoluut het zwaarst te verduren. Erg jammer want deze staan vaak als solitair op een begraafplaats of in een park te pronken en hebben daardoor vaak een hoge waarde.

Als je zoveel essen kritisch bekijkt leer je ze pas écht kennen. Een veel gehoorde vraag is bijvoorbeeld; Is een es waar veel zaad in hangt in conditie aan het achteruitgaan? Het antwoord is eenvoudig; er zijn mannelijke en vrouwelijke essen. Soms staan die pal naast elkaar en hangt er in de één veel zaad terwijl er in de andere boom helemaal geen zaad hangt. De boom met zaad is een vrouwelijk exemplaar. Er zijn nog geen verbanden aangetoond tussen essentaksterfte en zaaddracht van essen.

 
B14_Nieuws_ETS_Columnimageset 2_695x261.jpg
 

Verwarring met………..

Het beoordelen van essen op een aantasting door essentaksterfte vraagt om een getraind oog. Als je één keer weet waar je op moet letten is het niet moeilijk meer…….maar…....het herkennen van andere oorzaken van twijgsterfte is zeer belangrijk bij het beoordelen van essentaksterfte. Zo zijn de specialisten van BTL Bomendienst heel veel verschillende oorzaken van twijgsterfte in es tegengekomen. In es zijn meer dan twintig verschillende oorzaken van twijgsterfte bekend. Hieronder de meeste voorkomende voor u op een rij;

Oorzaak en analyse

 • Graafschade: nader groeiplaatsonderzoek / informatie beheerder
 • Vorstschade: ader onderzoek
 • Zoutschade: nader onderzoek
 • Gezonde niet-uitgelopen twijguiteinden: nader onderzoek (hoogwerker)
 • Phomopsis ssp.:laboratoriumanalyse takmonster
 • Aureobasidium ssp.: laboratoriumanalyse takmonster
 • Neonectria ssp.: laboratorium analyse takmonster

Secundaire schimmels worden meestal aangetroffen als een gevolg van twijgsterfte door graafschade, zout- en/of vorstschade. Het correct beoordelen van een aantasting door essentaksterfte blijkt vanaf de grond onvoldoende te kunnen worden beoordeeld. Beoordeel daarom een eerste keer altijd met behulp van een hoogwerker.

 

Beheeradvies essentaksterfte

Ondanks dat er (nog) geen bestrijding van essentaksterfte mogelijk is, kan wel geadviseerd worden over het beheer van essen. BTL Bomendienst heeft in samenwerking met specialisten uit de wetenschap een monitoringsmethode ontwikkeld speciaal gericht op essentaksterfte. Er wordt begonnen met het maken van een quickscan (0-meting). Dit is een belangrijk begin voor het maken van een prognose van het verloop van essentaksterfte in een bepaald gebied. Vervolgens is het belangrijk om de aantasting door essentaksterfte te monitoren om inzicht te krijgen in het tempo van de ontwikkeling en verspreiding van de ziekte. De quickscan is tevens een goed vertrekpunt voor een omvormingsplan en het maken van een financiële planning. De waarde van de individuele boom zal uiteindelijk bepalen hoe het beheer wordt aangepast op de gevolgen van essentaksterfte.

 
Ron Schraven.jpg

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met

Ron Schraven
Hoofd Boomziekten en Aantastingen, BTL Bomendienst

E: ron.schraven­@btl.nl
T: 055 599 94 44