BTL

Groener leven

BTL Bomendienst
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

300 cm vol (on)mogelijkheden

Onze stedelijke omgeving is continu in beweging en de druk op de openbare ruimte wordt steeds groter. Bomen vormen hierbinnen een vaste structuur en ontlenen hun waarde vooral aan de vaste plek waar ze staan. Hoe waardevol we de bomen in deze stedelijke omgeving ook vinden, veelal hebben ze zich maar aan te passen aan al deze ontwikkelingen. Dit hoeft niet per definitie negatief te zijn, bomen kunnen ook meebewegen.

Bomen staan vaak al jarenlang op dezelfde plaats en zodra de inrichting van de buitenruimte aangepast dient te worden (vernieuwing van riool of civiele constructie) staan de bomen, ondanks dat ze er al geruime tijd staan, toch vaak in de weg. Helaas wordt het kappen van deze bomen vaak gezien als een onvermijdbare en kostentechnisch gunstige oplossing.

B17_Nieuws_300 cm_Columnimageset_695x261.JPG
 

Meebewegen

Een manier om bestaande bomen te behouden is het verplanten ervan. Dit kan vaak op relatief eenvoudige wijze. Wist u dat bomen tot circa 40 cm stamdoorsnede, verplant kunnen worden met een verplantmachine? Hierbij is meestal geen voorbereiding nodig en kan de boom direct opgepakt worden en naar een (tijdelijke) andere locatie verplant worden. Buiten de werkzaamheden, dus buiten de risicozone.

Bij het verplanten van bomen met een verplantmachine, wordt eerst de nieuwe plantplaats gestoken. Hierna wordt de boom, inclusief kluit, in zijn geheel uit de grond geschept en naar de nieuwe (tijdelijke) locatie gereden. Omdat de verplantmachine op een vrachtwagen is gemonteerd, vormt transport over langere afstanden geen enkel probleem. De verplantmachines zijn beschikbaar in diverse maatvoeringen, met een maximum van 300 cm kluitdiameter.

 

Een vak apart

Ondanks het gemak waarmee bomen verplant kunnen worden, is verplanten een specialisme. Vooraf moet een juiste afweging over de aanslagkans worden gemaakt en na het verplanten van de boom is de klus nog niet geklaard. Een belangrijk onderdeel van een goede verplanting, is de nazorg. Het is van essentieel belang, dat de boom één tot drie seizoenen na het verplanten goed verzorgd wordt.

Wij behalen hoge aanslagpercentages door te monitoren op o.a. hergroei, vochthuishouding en bodemzuurstof, en door de boom water te geven gebaseerd op de weersomstandigheden en de behoefte van de boom. Hiermee behouden we bomen en is verplanten geen kostenpost, maar juist een investering in de toekomst van een boom! We voorkomen kapitaalsvernietiging en zorgen met het behoud van bomen voor een volwassen beeld en alle extra waarden die grote bomen met zich meebrengen. Door een effectieve en snelle verplantmethode is verplanten ook nog eens relatief goedkoop. Voldoende redenen dus om bomen te verplanten…

 
B17_Jan Koelstra.JPG

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van verplanten? Neem dan contact op met

Jan Koelstra
Hoofd Uitvoering, BTL Bomendienst

E: jan.koelstra­@btl.nl
T: 055 599 94 44 / 06 30 41 22 94