BTL

Groener leven

BTL Algemeen
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Stroomlijn Nederrijn-Lek, Onderhoud uiterwaarden

Stroomlijn Nederrijn-Lek, Onderhoud uiterwaarden

Programma Stroomlijn verbetert de doorstroming van de grote rivieren door begroeiing in de uiterwaarden te verwijderen op plekken waar de rivier bij hoog water het snelst stroomt. BTL is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het onderhoud langs de Nederrijn en Lek.

A16_Project_Stroomlijn Nederrijn_Columnimageset_695x261.jpg
 

Aandacht voor de omgeving en natuur

Deze opdracht wordt in een D&C combinatie uitgevoerd door BTL Realisatie & BTL Advies. BTL bepaalt a.d.h.v. diverse onderzoeken en analyses tijdens de voorbereidingsfase (tot en met begin 2016) welke begroeiing daadwerkelijk verwijderd kan worden. Dat doet BTL aan de hand van o.a. gesprekken met rechthebbenden (eigenaren en pachters), beheerders en NBO's, ecologisch-, archeologisch- en cultuurhistorisch onderzoek, inventarisaties in het veld en diverse ontwerpsessies.

In samenwerking met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden en andere belanghebbenden voert BTL tussen medio 2015 en einde 2016 verschillende ingrepen uit langs de Nederrijn en Lek.

Meer informatie over het project of de uitvoeringsplanning vindt u op de website van Stroomlijn Nederrijn-Lek. 

 
R15_Contact.JPG

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Saskia Wielenga
Advsieur Natuur en Landschap, BTL Advies / Omgevingsmanager Projectbureau Stroomlijn Nederrijn-Lek

E: snl­@btl.nl
T: 055 312 40 70 / 06 10 59 03 79

 
 
  • Periode: 2015 - 2017
  • Locatie: Nederrijn - Lek