BTL

Groener leven

BTL Algemeen
 • BTL Algemeen
 • BTL Advies
 • BTL Bomendienst
 • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

De Groenzoom, Beheer, onderhoud en ontwikkeling

De Groenzoom, Beheer, onderhoud en ontwikkeling

In april 2015 is de gemeente Lansingerland begonnen met de aanbesteding voor het beheer, onderhoud en de ontwikkeling van natuur- en recreatiegebied De groenzoom. De komende zes jaar is BTL (Advies en Realisatie), samen met Groen-aannemingsbedrijf Punt B.V., verantwoordelijk voor dit bijzondere project.

Groenblauwe Slinger

De Groenzoom is een langgerekt natuurgebied van 560 ha in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. In 2010 is gestart met de ontwikkeling van het gebied waarbij verscheidene functies plaats maken voor de ontwikkeling van natuur. De Groenzoom maakt deel uit van de ecologische verbindingszone Groenblauwe Slinger en loopt door de Randstad. Dit om te voorkomen dat de Haagse en de Rotterdamse regio samengroeien. Het gebied bestaat voornamelijk uit oer-Hollandse polders. Deze worden begraast door koeien en schapen, en bieden ruimte voor weidevogels, waterberging, natuurvriendelijke oevers en recreatie.

 

Opening Groenzoom

 

Samenwerking met Groen-aannemingsbedrijf Punt

Vanwege de omvang van het project en het ontbreken van belangrijk passend materieel voor natuurbeheer is de samenwerking met Groen-aannemingsbedrijf Punt gezocht. Zij hebben bovendien ruime ervaring in het onderhouden van natuurgebieden zoals bijvoorbeeld de Rottemeren. Vanaf het begin wordt intensief samengewerkt, wat geresulteerd heeft in een winnende inschrijving op basis van EMVI-criteria.

 

Beheerplan en ecologische monitoring

BTL Advies vervult een belangrijke rol bij de nulmeting in het gebied, de ontwikkeling van het beheerplan en de ecologische monitoring gedurende de looptijd. Het beheerplan is gedurende de contractduur leidend.
In hoofdlijnen bestaan de werkzaamheden binnen het natuur- en recreatiegebied uit:

 
 • Realiseren van verschillende natuurdoeltypen d.m.v. natuurlijk (begrazing) of agrarisch (maaien) natuurbeheer.
 • Onderhouden van ruw en recreatief gras, bomen en bosplantsoen, water en oevers, infrastructuur, terreinmeubilair en civieltechnische kunstwerken.
 • Zorgen voor gastheerschap in het gebied.
 • Stimuleren van lokale betrokkenheid en social return.
 • Verpachten van delen van het gebied.
 • Verzorgen van recreatiemonitoring.
 
Christian Jongenotter.JPG

Veer meer informatie kunt u contact opnemen met

Christian Jongenotter
Projectleider, BTL Realisatie

E: christian.jongenotterĀ­­@btl.nl
T: 0111 48 21 87 / 06 51 60 21 02

 
 
 • Periode: 2015 - 2020
 • Locatie: Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp