BTL

Groener leven

BTL Algemeen
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

BTL Groep

Kijk hieronder voor de nieuwsberichten van de gehele BTL Groep.

 

R17_Nieuws_Betrokken Bewoners_Newsimageset_197x107.jpg
22-09-2017 - BTL Realisatie

Betrokken bewoners zorgen voor goede beoordeling

Paul Bonekamp is vanaf de aanbesteding tot aan de oplevering in 2022, als projectleider bij Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, betrokken bij het project ‘Groot onderhoud De Werven’ in Almere Haven. Deze veertig jaar oude woonwijk had behoefte aan een ‘make-over’ en deze klus was op het lijf van Dusseldorp geschreven. Bonekamp: “Door in een bouwteam samen te werken en door de interactie met bewoners kunnen wij de kwaliteit in dit project de boventoon laten voeren.” 

Lees verder
 
A17_Nieuws_Toekomstbestendig Wonen_Newsimageset_197x107.jpg
18-09-2017 - BTL Advies

Toekomstbestendig wonen in ‘t groen

Wonen in een groen landschap. Straten met volwassen bomen zonder wortelopdruk en overlast voor aangrenzende tuinen en woningen. Voldoende waterberging voor de extreme buien die in de toekomst worden verwacht. Goed sluitende beplantingsvakken, die ruimte bieden voor infiltratie van hemelwater én efficiënt te onderhouden zijn. Een ideaalplaatje? Ja! Al deze aspecten moeten worden meegenomen bij de groene inrichting van de openbare ruimte, om zo een toekomstbestendige inrichting van woongebieden te realiseren waar zowel bewoners als beheerders tevreden mee zijn. Voor nu én in de toekomst.

Lees verder
 
A17_Nieuws_Waterdunen_Newsimageset_197x107.jpg
15-09-2017 - BTL Advies

Nieuwe eilanden Waterdunen walhalla voor vogels

In toekomstig binnendijks natuur- en recreatiegebied Waterdunen bepaalt het getij de natuur. Het Zeeuwse landschap ziet er met getij ieder uur anders uit, waardoor het een 5-sterrenhotel voor vogels is. Zij vinden hier een rustige plek om te foerageren of te broeden. Ook is het gebied een rustplek voor trekvogels die de kustlijn volgen en de Westerscheldemonding op het smalste punt oversteken. “Op dit moment is er in het Natura 2000-gebied Westerschelde (grenzend aan Waterdunen) een gebrek aan geschikte broedplaatsen en rustgebieden voor vogelsoorten die op kale grond broeden (o.a. de kluut, zwartkopmeeuw, dwergstern en visdief)”, vertelt Jeroen de Maat van provincie Zeeland. “Daarom zijn er in de afgelopen maanden, maar liefst acht broedeilanden (80.000 m2) aangelegd.” Het gebied zal door die natuur ook zeer aantrekkelijk zijn voor recreatie.

Lees verder
 
A17_Nieuws _Mini Symposium Participatiewet in de Praktijk_Newsimageset_197x107.jpg
05-09-2017 - BTL Advies

Mini-symposium Participatiewet in de Praktijk

De gemeente Zaanstad zet zich al jaren in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is een Service Plus Team opgezet om mensen een kans te geven en hen te begeleiden naar een plek dichter bij de arbeidsmarkt. Vanaf 2017 werkt de afdeling Wijkbeheer & Onderhoud actief aan het inzetten van mensen in de Participatiewet in de openbare ruimte binnen haar eigen teams.

De BAR-organisatie (gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) hebben een andere invulling gekozen. Zij hebben samen met de markt (aannemers) een werkend systeem ontwikkeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

We horen en lezen dat veel partijen bezig zijn met de Participatiewet. SW-bedrijven, werkbedrijven, gemeenten en werkgevers bekijken hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de Participatiewet. Sommigen hebben een eigen oplossing gevonden, anderen zijn of willen op zoek naar een voor hen passende oplossing.

We willen onze kennis en ervaringen graag delen. Daarom organiseert de gemeente Zaanstad in samenwerking met BTL Advies en medewerking van de BAR-organisatie op 2 november 2017 een mini-symposium Participatiewet in de Praktijk.

 

Lees verder
 
I17_Nieuws_Sponsoring Kerst_Newsimageset_197x107.JPG
31-08-2017 - BTL Algemeen

Overhandiging cheque € 3.000 aan Stichting Vrienden voor Nicaragua

Vierentwintig Zeeuwse vrijwilligers, sponsorgelden om bouwmaterialen te kopen en veel enthousiasme en inzet; dit waren de ingrediënten voor een bouwreis naar Nicaragua. Van 26 juli tot en met 12 augustus hebben vrijwilligers van Stichting Vrienden voor Nicaragua samen met inwoners de handen uit de mouwen gestoken en huizen voor de allerarmsten gebouwd. Het doel is om de veiligheid en geborgenheid van de kinderen te garanderen en zo bij te dragen aan een betere toekomst voor hen. Voor vertrek ontving de stichting een cheque van € 3.000. Hiermee kreeg deze bouwreis een mooie impuls.

Lees verder