BTL

Groener leven

BTL Advies
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Rijkswaterstaat, Adviesdiensten

Rijkswaterstaat, Adviesdiensten

BTL Advies werkt al meer dan 25 jaar samen met Rijkswaterstaat en ondersteunt hen bij de ontwikkeling en uitvoering van het beheer en beleid van rijkswegen en -wateren. Bijvoorbeeld door de actualisatie van de Leidraad Beheer Groenvoorzieningen en het opstellen van het Kader Beheer Groenvoorzieningen en het Kader Aanleg Groenvoorzieningen.

Natuurgebieden

Rijkswaterstaat kan een grote bijdrage leveren aan de verbinding van natuur(gebieden). In Zuid-Holland heeft BTL Advies een onderzoek en advies uitgewerkt waarin herstel, optimalisatie en aanleg van faunapassages onder snelwegen wordt voorgesteld.

 

Infrastructuur

Op de eerste plaats zorgt Rijkswaterstaat voor een veilige, begaanbare en aantrekkelijke infrastructuur. Daarbij horen ook de verzorgingsplaatsen langs snelwegen. Deze moeten vooral functioneel zijn, maar bieden ook kansen om het omliggende landschap te betrekken of te accentueren. Precies dat hebben de landschapsarchitecten van BTL Advies gedaan voor een aantal verzorgingsplaatsen in de regio Amsterdam. 

 
A_Project _RWS, Adviesdiensten_Columnimageset_695x261.jpg
 

Ecologie

Onze ecologen hebben voor Rijkswaterstaat diverse biotoopstudies en specifieke soortinspecties uitgevoerd. Op basis van deze studies zijn onder andere de beheerwerkzaamheden gepland conform de gestelde eisen in de Flora- en faunawet. In het gebied van de Boven-IJssel hebben we onderzocht of de aanwezige soorten niet geschaad wordt door de ontwikkeling en aanleg van nieuwe ligplaatsen voor de scheepvaart.

 
A16_Wilco van Heerewaarden.jpg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Wilco van Heerewaarden
Vestigingsmanager, BTL Advies kantoor Oisterwijk

E: wilco.v.heerewaarden­@btl.nl
T: 06 23 51 93 37

 
 
  • Periode: 1986-2013
  • Locatie: landelijk