BTL

Groener leven

BTL Advies
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Gemeente Woudrichem, Groenstructuurplan

Gemeente Woudrichem, Groenstructuurplan

De gemeente Woudrichem was op zoek naar een praktisch opgezet groenstuctuurplan. Belangrijk binnen dit plan was dat de belangrijkste kwaliteiten van het groen in de gemeente beschreven werden en waarin realistische verbetervoorstellen werden gedaan die binnen de budgetten van de gemeente uitvoerbaar waren.

BTL Advies heeft een groenstructuurplan opgesteld waarin de lokale gebiedskennis van de gemeente en belanghebbenden (inwoners, natuurverenigingen, dorpsraden e.d.) is gecombineerd met onze expertise op het gebied van landschapsopbouw en inrichting van de openbare ruimte. Met de verbetervoorstellen is aansluiting gezocht bij toekomstige ontwikkelingen in de kernen. Daarnaast zijn tijdens het planproces contacten ontstaan met vrijwilligers(organisaties) die willen meehelpen bij de realisatie van het plan.

Dit heeft geleid tot een groenstructuurplan wat door alle betrokken partijen als realistisch en haalbaar is bestempeld en wat voor de gemeente goede uitgangspunten biedt om het groen de komende 15 jaar verder te ontwikkelen.

A16_Project_Groenstructuurplan_Columnimageset_695x261.jpg
 

Betrokkenheid belanghebbenden bij het planproces

BTL Advies heeft het groenstructuurplan opgesteld in nauwe samenwerking met de gemeentelijke organisatie, de dorpsraden, natuurbeschermingsvereniging Altenatuur en individuele inwoners. Vooraf is een discussieavond georganiseerd waarbij iedereen zijn/haar mening of ideeen voor het plan kon aangeven.

Tijdens de bijeenkomst is een discussiecaroussel gehouden waarin alle aanwezigen in kleine groepjes hebben gediscussieerd over:
- de toekomst van het groen in Woudrichem
- de relatie tussen groen en natuur/ ecologie
- karakteristiek groen en verbeterpunten.

De aanwezigen hebben ons met een andere blik naar hun woonomgeving laten kijken. Een bewoner gaf zelfs aan "Ik ben blij dat er nog geen compleet plan ligt, want nu heb ik echt het idee dat ik iets kan betekenen". 

 

Een realiseerbaar groenstructuurplan

De gemeente Woudrichem zocht na een (te) ambitieus vorig plan naar een realistisch en financieel haalbaar plan. BTL Advies heeft daarom in het groenstructuurplan vooral aandacht besteed aan het behouden, herstellen en versterken van de al aanwezige groenstructuren. Deze maatregelen zijn met eenvoudige middelen te realiseren waardoor ze niet alleen haalbaar zijn, maar er ook de mogelijkheid is om ze samen met bewoners op te pakken.

 
Lars Tamboer.jpg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Lars Tamboer
Projectleider, BTL Advies

E: lars.tamboer­­@btl.nl
T: 013 529 95 55 / 06 53 32 75 68

 
 
  • Periode: 2014 en 2015
  • Locatie: Woudrichem