BTL

Groener leven

BTL Advies
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Gemeente Vught, Nota Groen

Gemeente Vught, Nota Groen

Eén Vught! is de hoofdambitie van de Vughtse structuurvisie 2013. Deze ambitie is in de Nota Groen, Groen Verbindt verder uitgewerkt. “Groen is van grote waarde voor álle inwoners van de gemeente Vught”, vertelt Bas Bloks, beleidsmedewerker realisatie en beheer. “Met deze nota, maken wij ons samen met burgers hard voor de leefbaarheid in onze gemeente.” De gemeente wil hiermee de betrokkenheid bij en het gebruik van het Vughtse (openbaar) groen onder inwoners en recreanten vergroten.

Groen als verbindende factor

Gemeente Vught bestaat uit meerdere wijken, dorpen en centra. De verbinding hiertussen staat centraal in de nieuwe nota. “Groen speelt hierbij een belangrijke rol en wordt nog meer dan nu een sociaal bindende factor”, aldus Bloks. Het beter toegankelijk maken van het bestaande openbaar groen staat centraal. Bloks: “Hierdoor worden de leefbaarheid en de belevingswaarde verhoogd.” Dit geldt zowel voor het groen om de hoek als op gemeentelijk niveau, zoals bij de geplande infrastructurele werken (N65 – spoor).  Door dwarsverbindingen te leggen vormt groen ook hier straks ook een verbindende factor.

 
A16_Project_Gemeente Vught _Nota Groen_Columnimageset 2_695x261.jpg
 

Behoefte in de wijk

Ben Groenen, adviseur groenbeleid bij BTL Advies, is betrokken geweest bij het opstellen van de nota. “Door de diverse functies van groen te verbinden aan de gebruikers, wordt ieders betrokkenheid bij zijn/haar omgeving behouden en versterkt. Daardoor zijn het enthousiasme en de betrokkenheid van bewoners gegarandeerd en wordt het onderling contact, de veiligheid en woongenot verhoogd.”

 

Groener leven: belangrijk voor iedereen

De nota wordt gebruikt als een handvat voor toekomstige projecten. Hierbij levert het groen een bijdrage aan beleving, beweging en ontmoeting. Een mogelijk voorbeeld: De cliënten van een zorginstelling in Vught komen zelden in het dichtbij gelegen park. De reden: er zijn vrijwel geen rustpunten. Door in het park voldoende bankjes te plaatsen (ontmoeting) en de groene aankleding te verbeteren (beleving) wordt het park voor bewoners bruikbaar (vraaggericht). De gelijktijdige aanleg van spelaanleidingen (beweging), gericht op de aangrenzende woonwijk met jonge gezinnen, zorgt voor een  gebiedsgerichte aanpak. Zo verbindt groen alle inwoners!

 
Lars Tamboer.jpg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Lars Tamboer
Projectleider, BTL Advies

E: lars.tamboer­­@btl.nl
T: 013 529 95 55 / 06 53 32 75 68

 
 
  • Periode: 2015 - 2017
  • Locatie: Vught