BTL

Groener leven

BTL Advies
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Gemeente Veghel, Bedrijventerreinen

Gemeente Veghel, Bedrijventerreinen

Het herstellen van de uitstraling en logistiek van de bedrijventerreinen en natuurcompensatie voor de aanleg van de flankerende A50 waren aanleiding voor de gemeente Veghel om de groene infrastructuur te herstructureren.

Revitalisering

In een ambitieus en integraal plan zijn diverse bedrijventerreinen binnen de gemeente (De Dubbelen, De Amert, Doornhoek en Foodpark) met onder andere Europese steun van Ceres, en in nauwe samenwerking met Waterschap Aa en Maas, gerevitaliseerd. BTL Advies zorgde voor de ontwikkeling, inrichting en uitvoeringsbegeleiding van de groene herstructurering en voor een duidelijke (ontwerp)visie op de toekomstige ontwikkeling van de bedrijventerreinen. Hierdoor ontstond niet alleen samenhang in landschap, ecologie en bedrijvigheid, maar is ook de gelegenheid gecreëerd voor lunchwandelen en natuurontwikkeling.

 
A15_Project_De Dubbelen Gemeente Veghel_Columnimageset_695x261.jpg
 

Natuur en water

Door aanleg van de vernieuwe A50 moest de gemeente Veghel zorgdragen voor natuurcompensatie. Dit is gerealiseerd door o.a. inpassing van de Biezenloop en de aanleg van natuurvriendelijke oevers, en milieutechnische voorzieningen als vispassages en faunatunnels. Door de aanleg van diverse groene en blauwe elementen is de biodiversiteit van het gebied verhoogd, al dan niet gecombineerd met andere functies zoals waterberging en recreatie.

 

Natuur, groen en bedrijven

"Uitzicht op groen en verblijf in groen hebben een positieve invloed op stemming, concentratie en zelfdiscipline. Hierdoor zorgt een groene werkomgeving voor een hogere productiviteit en een verlaagde kans op fouten van de werknemers”: een citaat uit een wetenschappelijk onderzoek waarbij het belang van groen op bedrijventerreinen wordt onderstreept (Van den Bosch et al., 2010). Groen kan een belangrijke drager in de bedrijventerreinen van de toekomst zijn. Daarbij is, naast het realiseren van natuur, de openbare ruimte een gebied waar de ondernemer baat bij heeft en waar burgers en werknemers de ruimte hebben om te recreëren en ontspannen. 

 
Dennis van Heumen.JPG

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Dennis van Heumen
Projectleider, BTL Advies

E: dennis.v.heumen­@btl.nl
T: 06 53 25 00 15

 
 
  • Periode: 2006 en 2014
  • Locatie: Veghel