BTL

Groener leven

BTL Advies
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Gemeente Buren, Van beleid tot uitvoering

Gemeente Buren, Van beleid tot uitvoering

De gemeente Buren was op zoek naar een gelijkwaardige en allround adviespartner voor de openbare ruimte.

Groenstructuurplan

De gemeente Buren heeft zich ontwikkeld tot een regisserende gemeente, waarin de gebruiker van de openbare ruimte een steeds prominentere rol krijgt. BTL Advies heeft hierin een volledig traject verzorgd; van een Integrale Visie Openbare Ruimte tot de begeleiding van de uitvoering van het groenbeleid.  

 

Strategisch

De Integrale Visie Openbare Ruimte omschrijft de waarden, belangen, ambities en verantwoordelijkheden in de openbare ruimte. In de gemeente Buren hebben 13 kernen allen een eigen identiteit en ambitie. Voor elke kern is een visie geformuleerd, die recht doet aan de aanwezige unieke kenmerken en ontwikkelingsrichting van elk gebied. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zes thema’s die de volledige openbare ruimte omvatten: toegankelijkheid, natuur, recreatie, duurzaamheid, cultuurhistorie en veiligheid.

 
A15_Project_Gemeente Buren_Columnimageset_695x261.jpg
 

Tactisch

De integrale visie is doorvertaald in een integraal beleidsplan. Het beschrijft de manier waarop de visie gerealiseerd wordt in de praktijk en wordt doorvertaald naar uitvoeringsplannen. Vervolgens zijn in het groenstructuur - en beheerplan de gewenste kwaliteitsniveaus voor de openbare ruimte vastgelegd. Om bezuinigingen op de onderhoudskosten en een kwaliteitsverbetering in het openbaar groen te realiseren is een omvormingsplan opgezet op basis van de levenscyclusanalyse (LCA).

 

Operationeel

De visie en het beleid zijn uiteindelijk doorvertaald naar concrete instrumenten voor uitvoering van inrichting, beheer en onderhoud. Voor de uitvoering van het onderhoud hebben onze adviseurs een ontzorgingscontract, op basis van de UAV-gc 2005, opgesteld. Vervolgens hebben we ondersteund bij de invoering door het verzorgen van compacte maatwerkopleidingen en door het uitwerken van het toezicht- en directieplan.

De gemeente Buren heeft haar eigen dienst geprivatiseerd naar de AVRI. AVRI voert alle onderhoudswerkzaamheden uit in de openbare ruimte. Naast dit reguliere onderhoud zijn zij verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling, communicatie met burgers, revisie en onderhoudsplannen (b.v. snoeiplan). Om deze verandering van rollen soepel te laten verlopen heeft BTL Advies de gemeente begeleid en een organisatieadvies opgesteld. Ter controle heeft BTL Advies de gemeente ontzorgd door uitvoering van kwaliteitsinspecties. In een later stadium is een medewerker van de gemeente opgeleid tot kwaliteitsinspecteur.

 
Lars Tamboer.jpg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Lars Tamboer
Projectleider sr., BTL Advies

E: lars.tamboer­@btl.nl
T: 013 52 99 555 / 06 53 32 75 68

 
 
  • Periode: 2009-2015
  • Locatie: Buren