BTL

Groener leven

BTL Advies
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Beheertechniek

Beheertechniek

Het beheer van openbare en private terreinen vraagt om organisatievermogen en de kunde om gebruikers-wensen, budgetruimte en de kwaliteitseisen van groen, verharding, water en meubilair in elkaar te schuiven. Voor het succesvol uitvoeren van deze beheerambities is een effectieve communicatie met belanghebbenden (o.a. beheerder, gebruiker en aannemer) cruciaal.

Ontzorgen van beheerders met hoogwaardige diensten

Onze beheeradviseurs zijn sterk in het vertalen van technische vakspecificaties naar beeldende en op duurzaamheid gerichte kwaliteitseisen, budgetten en maatwerkcontracten.

Vanuit de productbehoefte (verzorgings- en gebruiksniveau) en de aanwezige of beschikbare middelen worden beleid, realisatie en kwaliteitsbewaking planmatig uitgezet. Onze rol is erop gericht de processen én zittende organisatie te versterken en deze functionele werkinstrumenten aan te reiken.

U kunt ons inschakelen bij:

 
  • beheervraagstukken overheid en facilitymanagement;
  • ondersteunende organisatieadviezen, duurzaam kwaliteitsbeheer en budgetanalyses;
  • advisering en bijdragen in sociaal en technisch beheer;
  • bestek-, contractvoorbereiding en kwaliteitseisen bij gunning en selectie;
  • schouw, directievoering en toezicht;
 

Publicaties

 
R15_Contact.JPG

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Dirk-Jan Heil
Projectleider

E: dirkjan.heil­@btl.nl
T: 06 22 47 15 26